rtl z over blauw bloed

RTL-z over blauw bloed


 

 

 

 

Te koop bij elke boekhandel

of online

bijvoorbeeld bij:

Managementboek.nl

 

 

 

 

Postgiro, een volkse bankcultuur
Bert de Jong


Enkele stukjes uit het artikel in de Leeuwarder Courant van 29 augustus 2009


"De Postbank was een simpele bank. Je kon er veilig sparen en bovendien was de bank een eeuw lang voorloper in het efficient maken van betalingsverkeer. De Postgiro was een succes en aan dat succes is de latere Postbank ten onder gegaan."
".... Voorheen was er de Postgiro en de banken. En sinds dat is veranderd, is ook de eigenwijsheid en de innovatiekracht verdwenen."

"De drang naar schaalvergroting heeft het lot bezegeld van het in Nederland zo populaire merk Postbank. (....) Van Engelen trekt de lijn door en waarschuwt voor de gevolgen van privatisering van overheidsbelangen, zoals nu in de enrgiesector. Elk overheidsbedrijf dat wordt geprivatiseerd, begint onmiddellijk met fuseren om te voorkomen dat het wordt opgeslokt. Het gevolg is dat het zichzelf laat opslokken. Hij constatteert ook dat Postbank niet goedkoper is geworden. De bank was gratis voor zijn klanten, maar kent nu diverse tarieven. En hij heeft nog een kanttekening: elke privatisering leidt tot forse verhoging van salrissen van het topmanagement."

 

"Het boek is ook een doorkijkje in hoe fusieprocessen lopen of juist niet lopen. En voor anderen zijn het heerlijke herinneringen aan volkse bankcultuur."

 

 

 

 

 

 

Het Lampje Linksonder - Innovatie binnen de dienstverlening


Wichert van Engelen