Wichert van Engelen

De verzameling afkortingen die binnen de Postbank door de lucht vloog is schier eindeloos.

Uw bijdrage in de lijst?

Graag!

Klik op 'Giroblauw past bij jou' in het hoofdmenu voor meer informatie.

Want Wij Zijn Gek Op Afkortingen

Nog in 1992 vermeldde Banknieuws - het toenmalige medewerkersblad van alle Nederlandse ING-onderdelen - in een artikel over de goede voornemens voor 1993 onder het kopje 'Hier houden we mee op': Het praten in afko's

Van enkele afko's ken ik de betekenis niet. Deze zijn in rood aangegeven. Weet u waar dit voor staat? Graag een mailtje naar bijdrage@blauw-bloed.nl.

AA – Administratie en Automatisering (de verzamelnaam voor de administratieve afdeling en de automatiseringstak)

AA/Ontw - Administratie en Automatisering / Ontwikkeling (automatiseringsafdeling)

Ab - (afdeling) AchterstandsBehandeling (binnen CK)

AC - (afdeling) AutomatiseringCentrum (IT-afdeling binnen PdP)

ACD - Automatic Call Distribution (apparaat dat de binnenkomende telefoongesprekken verdeelt over de klantenservicemedewerkers)

AcMr - AccountManager

Ad - afdeling Algemene Diensten

Adv - Adviseur

Ah - Kantoor Arnhem

AIS - Applicatie Informatie Systeem. Computersysteem dat verschillende hulpprogramma's bijhield

AJZ/Succ - (afdeling van de Rijkspostspaarbank) Algemene Juridische Zaken / Successiezaken

Akt - AdministratieKanToor

ALD – Automatisering LoketDiensten (het project dat een aantal papieren formulieren op de postkantoren moest vervangen door handelingen in een computersysteem)

ALPINO - Automatische Lees Pons Inrichting voor Numeriek Opdrachten. Een van de eerste pogingen om betaalopdrachten geautomatiseerd te laten lezen. Na een proef in 1967 niet verder in productie genomen.

AMICE – Advanced Multimedia Integrated Callrouting Environment (structuur voor verzameling informatiesystemen)

AMP - (afdeling) Account Management Post

AO - Adminstratieve Organisatie

APB - (afdeling binnen OBV) Account management, Programma management, Beheer. De veranderorganisatie binnen de diverse afdelingen (zoals klantenservice) nadat OBV/RVB was opgeheven (in 1996)

APS - Advanced Payment Systems (een afdeling in de tijd dat ING nog bekend stond onder de naam NMB Postbank Groep - 1992/1993)

Arp - (afdeling) Arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregeling. Onderafdeling van SZ - Sociale Zaken (1982)

ATM – Automatic Teller Machine (geldautomaat)

AV-PTT - Analyserend Vergelijken PTT. Functiewaarderingsysteem uit de beginperiode van RPS / Postgiro

AWA - AfdelingsWaardeAnalyse. Als analysetool vermomd bezuinigingsinstrument

BAB - Buitenlandse Adressen Bestand

Bb - Binnen Kantoor Sparen (zie ook Rc) de afdeling Beleggingsbewijzen

B&B - afdeling ?

BBH - Bruikbaarheidslab

BBN - BackBone Netwerk (centrale netwerk)

BBP - Beter Beveiligde GiromaatPas

BBP - Boeken Betalen Proces

BBV - Binnenlands BetalingsVerkeer

BCG - Boston Consultancy Group (Hoog niveau adviesbureau. Weinig grote veranderingen vonden plaats zonder dat BCG zijn goedkeuring had gegeven. Of andersom: het advies van BCG werd regelmatig gebruikt om de onvermijdelijkheid van veranderingen duidelijk te maken)

BGC - Bankgirocentrale (naast het girosysteem van de Postgiro, hadden de banken een eigen centraal girosysteem)

BCP - Business Continuity Plan (beschrijving welke kritische bedrijfsprocessen binnen 24 uur weer up-and-running moeten zijn in geval een calamiteit, en naar welke locatie moet worden uitgeweken wanneer het bedrijfspand niet meer beschikbaar is

BEA – Betaalautomaat (in Postbanktermen: een giromaat; eerst nog GEA –GEldAutomaat – genoemd, maar na opmerkingen vanuit de DNB aangepast: er was volgens de DNB maar één instantie die geld uitgaf)

Bew - (afdeling binnen OBV) Bewerkingen

BIC - (afdeling binnen ITC) Business & IT Consultancy (bedrijfonderdelen van

ING kunnen hier extra mankracht zoals Business en IT-consultants, projectcontrollers en project-/programmamanagers inhuren)

Bidoc - (afdeling) Bibliotheek, Informatie- en DocumentatieCentrum

BidSas - (project) Bibliotheek Statistieken

BIN - BedrijfsInformatie Netwerk

BIP - BedrijfsInformatieplan

BIS - Bestuurlijke InformatieSysteem. Computersysteem om bedrijfs- en procesgegevens bij te houden

BIS - (afdeling binnen OBV) Beheer InformatieSystemen

BIV - (afdeling) Bestuurlijke InformatieVoorziening

BIV - (afdeling) Bureau Interne Verplaatsingen

BK adviseur - ?

BKK - Bontekoekade (zwarte glazen kantoorflat bij station Holland Spoor in Den Haag)

BMW - afdeling BedrijfsMaatschappelijk Werk

BO - Basisontwerp (eerste ontwerp van een nieuw systeem inclusief processen) (Zie ook FO, TO en Rea)

BOA - afdeling?

BOL – BeursOrderLijn (telefonisch aandelen kopen en verkopen op de beurs)

BOR - Overleg ?

BOS - BedrijfsOndersteunende Systeem

BOVAG - (project) Beveiliging Overschrijvingsformulieren en Aanmaak Giroboekjes: Project (rond 1997-1998) en later systeem om fraude met overschrijvingsformulieren te voorkomen (OBV/Uitvoer)

BPAAP - Automatisch Aanbiedings Procedure van de sectie BP (BesturingsProgrammatuur)

Bs - Boekingssysteem (het hart van de Postbank - alle giroboekingen werden hier geautomatiseerd geadministreerd)

B&S - (hoofdafdeling) Betalen en Sparen

B&S - (afdeling binnen Internet) Beheer & Service

BSCK - (afdeling) Betalen Sparen Consumptief Krediet

BSI/AO - (afdeling) Bestuurlijk Strategische Informatievoorziening / Algemeen Onderzoek

BSI/ISO - (afdeling) BSI / Intern Statistisch Onderzoek

BU - Business Unit

Burc - Bureauchef (In die tijd was dat heel wat, dus was het gezegde: "hoe groter de schurk, des te eerder een burc") of Burc Bd (bijzondere diensten). Respectievelijk salarisschaal 9 of 10. Naast de toevoeging Bd bestond ook de toevoeging Ad (administratieve diensten). De toevoegingen betekenden in salaris weinig of niets, maar men ontleende er wel een hogere status aan. Het waren PTT rangen. Zie ook SCH, EMP, HEMP, REF en ISP

BvcGC - Bureau van de GroepsController

BWB - (project) Beheersing Wijzigingen Boekingssysteem

Bzb -  Bedrijfs ZelfBescherming. Vrijwillige bedrijfsbrandweer, slachtofferhulp en de 'gidsen' die bij oefenontruimingen met een fluoriscerende band om hun arm het personeel naar een veilige uitgang loodsten. Deelnemers aan deze hulpdiensten ontvingen een geldelijke vergoeding per maand en werden BzB'ers genoemd.

CAB - Change Advisory Board (binnen OBV adviesraad voor projecten)

CALPLAN - (afdeling) Calamiteitenplan

CAS-overleg - Coordinatie Automatisering Sparen

CC - Computercentrum

CCC - Coordinatiegroep Conversie Codering. Onderdeel van het project NIM

cCIB - commissie Centrale IdeeenBus

Cd AUT - Concerndienst Automatisering (de automatiseringsafdeling)

Cdc - Codeercentrum

CEN - (afdeling binnen OBV) Centraal en Extern Netwerk

CEPT - Conference Europeene des Administrations des Postes et des Telecommunications (vergadering van girodiensten)

CI - afdeling Customer Intelligence (de database-analisten)

CIAO - (deelproject) Centrale Invoer AdreswijzigingsOpdrachten - onderdeel van VIP

CICS - Customer Information Control System (set opdrachten voor het grote centrale computersystemen -IBM - (het mainframe) van de Postbank. Alle grote geautomatiseerde processen liepen via CICSen)

CLIEOP - Clienten-opdrachten-indeling (standaardvorm waarin betaalopdrachten van klanten werd gezet om uitwisseling tussen het girosysteem van de banken en de Postgiro mogelijk te maken)

CMO - Crisis Management Organisatie (voor PdP beschreven in het oranje boekje, voor OBV beschreven in het blauwe boekje)

CMM - Capability Maturity Model

CMT - ContractManagementTeam

CND - (afdeling) Centrale Netwerk Diensten

CNS - (afdeling) Computer en Netwerk Services

COBOL - COmmon Business Oriented Language - algemene zakelijk georiënteerde taal. (Een programmeertaal uit de jaren 60 die nog steeds in grote mate aanwezig is in de kernsystemen van de Postbank. Het schrijven van computerprogramma’s in deze taal wordt ook wel Cobol-krassen genoemd. Het is een uitstervend beroep)

COO - (overleg) Commercieel Operationeel Overleg (tussen direct marketeers en mail)

COPAFIT - Oorspronkelijk OPAFIT - Organisatie, Personeel, Administratieve organistaie, Financien, Informatie en Technologie. Een overzicht van de aspecten waar rekening mee moet worden gehouden bij veranderprojecten. Later is de C van Commercie of Client toegevoegd. Andere aanvullingen waren de J van Juridisch, de H van Huisvesting en de E van Emotioneel.

CPA - (afdeling binnen OBV) Centrale Produktie Acceptatie

CPC - computercentrum

CPCa - Computercentra

CPCG - centrum voor persoonlijk computergebruik, een mainframe omgeving waar met een 4GL (vierde Generation Language) omgeving van IBM (AS=Application System) werd gewerkt. 

CPM - (afdeling) Consultancy & ProjectManagement

CR - Change Request (verzoek tot kleine verandering in het IT-systeem)

CRACK - Complete Redesign Achterstandsysteem Consumptief Krediet

CRM – Customer Relationship Manager (software om de contacten met de klanten bij te houden, ongeacht over welk kanaal – telefoon, e-mail, brief – dit contact plaatsvindt)

CSO - (afdeling binnen OBV) Centrum voor Systeemontwikkeling en Ondersteuning

CtE - ContractEigenaar (binnen OBV)

CtM - ContractManager (binnen OBV)

CUC - Computer Uitwijk Centrum gevestigd in Lelystad. Voordat de Postbank zijn uitwijk zelf regelde heeft men onderzocht of men hier de computeruitwijk kon onderbrengen.

CUIS - afdeling ?

CV - (afdeling) Concernveiligheid

CVB - (hoofdafdeling binnen OBV) Controle en Verantwoording Boeken

Cz - (afdeling) Commerciele zaken

DBA - (afdeling binnen OBV) Data Base Administration

DBDC - (afdeling) DataBaseDataCommunicatie. Naam van een sectie binnen ESI (zeg maar systeemprogrammering)

DC - Distributie Centrum: hier werden alle opdrachten, afrekeningen enz  verdeeld naar diverse afdelingen

DCGB - taken?

DD – Direct Disponeren (Direct geldopnemen met behulp van een giromaatpas aan het loket. dwz zonder extra formulieren.) Zie ook DS

Docompres: (project 2001-2003) DocumentCOMpositie en PRESentatie. Op basis van triggergegevens uit administratieve systemen worden documenten samengesteld, opgemaakt en beschikbaargesteld van één of meerdere uitvoerkanalen (papier of digitaal) Kan gekoppeld worden aan alle (product)administraties (OBV/Uitvoer)

DIAMOND - Database Infrastructuur for Advanced Marketing Operations in the Next Decade (project tot inrichting van een computersysteem voor marketingdoeleinden)

DIT - Divisie Informatiesystemen en Technologie (de afdeling automatisering)

DK - Doorlopend Krediet

DM - (afdeling) Direct Marketing

DMC - (afdeling binnen PdP) Database Marketing Center (later overgegaan in CI) 

DMF - (afdeling) Direct Marketing Facilities

DMT - Data Manipulatie Tabel (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

DNB - De Nederlandsche Bank

DR - Directie

DPS - Detail Proces beschrijving (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

DS - Definitiestudie (eerste analyse van een probleem met mogelijke oplossingen)

DS - Direct Storten (Storten direct aan het loket met hulp van giromaatpas, dwz zonder extra formulieren)

Dsect - Directiesecretariaat

DZ - (afdeling binnen PdP) DistrubutieZaken (daarbinnen o.a. multimedia, postkantoren, mail)

E-95 - (project) Exploitatie 1995 (standaardiseren, uniformeren en synchroniseren van de 3 boekingssystemen - Amsterdam, Den Haag en Arnhem)

EC - Eurocheque

ECO - EindControle (afdeling binnen OBV)

EFT-POS - Electronic Funds Transfer - Point Of Sale (pin-apparaat in winkel of bij benzinepomp ed)

EGO - eindgebruikersomgeving (opvolger van het CPCG)

EGV - Elektronisch Geld Verkeer

EMP - Employee (1, 2 of 3 in schaal 3, 4 of 5) binnen PTT. Zie ook SCH, HEMP, BURC, REF en ISP. De functie werd nader aangeduid met zva (zonder functieaanduiding), adma (administratief) of abg (ambachtsgroep - zoals de timmerman)

ESZ - hoofdafdeling Economische-Statistische Zaken

ETBD - Elektronische Thuisbankier Diensten

EV - (afdeling) Electronische Verwerking binnen de codeercentra

FAS - (systeem) Folder Aanvraag Systeem

FBB - (afdeling binnen OBV) Functioneel Beheer Boeken

FBN – (afdeling) Facilitair Bedrijf Nederland

FDO - Functioneel Detail Ontwerp (onderdeel van een project)

FIHO - Functioneel IPo-hoofden Overleg

FIP - Functioneel InvoerProces (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

FLEUROP - FL (Gulden) EUROProgramma, oftewel de conversie van de gulden naar de euro in het Spaarbedrijf

FO - Functioneel Ontwerp - onderdeel van een project (zowel een fase als het eindproduct) waarin de functionaliteiten van een (IT-)systeem waren beschreven. Zie BO, TO en Rea

FPA - FunctiePuntAnalyse (manier om vooraf te schatten hoeveel werk het maken / veranderen van een IT-systeem zal gaan kosten)

FPC - (stafafdeling binnen OBV) Financiële Planning en Control

FP&S – (afdeling) FraudePreventie en Schadebehandeling

FRIS - (project) ?? (Gastgebruik van Geldautomaten van andere banken in het buitenland)

FUA - (binnen afdeling P&O) Functiewaardering

FUP - Functioneel Uitvoer Proces (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

Fz - afdeling Financiele Zaken

GBM - GiraleBetaalmiddelen

GBK - Girobetaalkaart

GBV - (afdeling binnen OBV) Giraal BetalingsVerkeer

GGA - GemeenteGiro Amsterdam

GIAS - project Geintegreerde Informatie Architectuur voor Sparen. Circa 1987

GMF - GegevensManipulatieFunctie (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

GPS - Globaal Proces Schema (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

GIN - Girotel Identificatienummer

GKK - GiroKwartaalKrediet, geoorloofde roodstand op de girorekening

Gkt - Girokantoor

GLASNOST - Geautomatiseerd Landelijk Afhaal Systeem Niet Ontvangen Sets Terugdringen. Ook wel: Geautomatiseerd Landelijk Afhaalsysteem Nieuwe SeTjes. Een project uit 1988, waarbij de sets girobetaalkaarten niet langer aan huis werden bezorgd (brievenbus hengelen en bestelen van de postbode), maar op het postkantoor moesten worden afgehaald. Er was een callcenter ingehuurd om de grote stroom verwachtte boze reacties op te vangen, maar die bleef uit. De klanten accepteerden zonder veel problemen de gang naar het postkantoor.

GMU - Geintegreerde magneetbanduitwisseling. Tussen bedrijfsonderdelen onderling (bijvoorbeeld Sparen en Betalen) en ook tussen banken onderling (via de Kasassociatie) werden magneetbanden met opdrachtgegevens uitgewisseld.

GMU - Later: Geintegreerde Mutatie Invoer (voor zakelijke klanten: de mogelijkheid om mutatiegegevens over meerdere girorekeningen op 1 medium - diskette, tape of cartridge - te ontvangen)

GOB - Generiek Ontwikkelen en Beheer (manier van computersystemen ontwikkelen binnen OBV

GOP – GeldOpname op Postkantoor

GONA - Gezonde Ontspanning Na Arbeid (ontspanningsvereniging Den Haag)

GOVA - Giro Ontspanningsvereniging Amsterdam

GOVL - Giro Ontspanningsvereniging Leeuwarden

Gs - Binnen kantoor Sparen (zie Rc) de afdeling Gewoon Sparen

GSOM - gemeenschappelijk SysteemOntwikkelings Methode (van de NMB afkomstige manier om IT-systemen te ontwikkelen)

GT - GiroTel (een van de afkortingen op de dagafschriften)

GTL - (afdeling) Girotel

GTV - Globale TotaalVisie (gebruikt binnen OBV)

Gv - Kantoor Den Haag

GVC's - GiroVerwerkingsCentrales

HAL – Hypotheek AdviesLijn (telefonisch advies over hypotheken)

HAP - HoofdAfdelingsPlanning

HC - (binnen afdeling P&O) Herplaatsingscoordinator

hdrie - hoofddirectie

HEMP - Hoofdemployee (1, 2 of BD - Bijzondere Diensten, respectievelijk salarisschaal 6, 7 en 8. Naast de toevoeging Bd bestond ook de toevoeging Ad (administratieve diensten). De toevoegingen betekenden in salaris weinig of niets, maar men ontleende er wel een hogere status aan.PTT rang. Zie ook SCH, EMP, BURC, REF en ISP

HERAS - (project) Herinrichting Archief Systeem. Programma dat een digitaal archiefsysteem realiseerde voor opslag en ontsluiting van Postbank betaaldocumenten, later algemener toegepast (OBV/Uitvoer)

HIPO - ?? (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)?

HK(t) - Hoofdkantoor

HOI - Handtekening Op Image (handtekeningenbestand in Leeuwarden). Maakte deel uit van VIP

Hp - afdeling Hypotheken

IAD - (afdeling) Interne Accountantsdienst

IB&C - (binnen CND, afdeling) InformatieBeveiliging en Controle

IC - InCasso (een van de afkortingen op de dagafschriften)

ICC - (afdeling) Internet Competence Centre

ICC - (reorganisatie) ICN - CND Combinatie

ICN - afdeling ?

IDM - (project) Infrastructuur Direct Marketing

IDMS - Integrated Database Management System

IDP - Systeem ?

IEBVIS - ?

IET - Inrichting Electronisch Thuisbankieren (project dat de infrastructuur van Girotel toereikend moest houden voor het groeiend aantal abonnees)

IMAGO - (project) Inrichting MAestro GebruikersOmgeving ( invoering in 1995 van een nieuw software ontwikkeltool Maestro, inclusief alle IT-hulpmiddelen en werkprocessen)

INCS – Infrastructuur, Netwerken en ComputerServices (afdeling die computerdiensten verzorgt en de netwerken in stand houdt)

INKA - Inrichten Kantoorautomatisering

INL - Inlichtingen(systeem)

IO - (afdeling binnen OBV) Infrastructuur Operations

IP&A - (afdeling binnen OBV) InformatiePlanning & Architectuur

IPDT - Software van IBM: Integrated Processing of Data and Text

IPo – (afdeling) Informatie en Productieorganisatie (de groep van projectleiders en bedrijfskundigen die overal binnen de Postbank als adviseurs en projectleiders van veranderingen werkten)

IPolympics – Reunie van de afdeling IPo, eens per vier jaar

IPR – Integratie Postgiro en Rijkspostspaarbank

IPT - systeem ??

I&Pv - Idee- en Planvorming (traject voordat een project werd gestart

IRAC - (project) Infrastructuur Realisatie Apparatuurvervanging Codeercentra

IRKT – Informatie Registratie Klanten Toepassing (computertoepassing waarmee klantgegevens kunnen worden bekeken) - Naast vaste informatie was er ook een rubriekje 'pen en verzet aantekeningen' waarin vrije tekst kon worden gezet.

I&S - (afdeling binnen Mail) Informatie & Service

ISB - InformatieSysteem Buitenland

ISO - (afdeling binnen OBV) Informatie en SysteemOntwikkeling

ISP - Inspecteur (functie die je kreeg na ref). en aISP (adjunct Inspecteur) Salarisschaal 12 of 13. Naast de toevoeging Bd bestond ook de toevoeging Ad (administratieve diensten). De toevoegingen betekenden in salaris weinig of niets, maar men ontleende er wel een hogere status aan.PTT rang. Zie ook SCH, EMP, HEMP, BURC en REF.

ISPC - Afdeling InformatieSysteemPersoneelsControle. Hier werden de afwezigheidsgegevens van de medewerkers op de afdeling OC bijgehouden zoals ziekteverzuim, verlof, gravida, bijzonder verlof enzovoorts

IT - InfomatieTechnologie

ITC – Informatie Technologie Centrum (automatiseringsafdeling)

ITIL - IT Infrastructure Library

IV - (binnen CND, afdeling) Infrastructurele Voorzieningen

JCL - Job Control Language (taal waarmee opdrachten aan de computersystemen werden gegeven)

KAD - model?

KAR1 - Karthotheek1

KGM - (afdeling binnen PdP) KlantGroep Management. Eind jaren 90 opgericht om specifieke klantgroepen/ segmenten te bedienen. 

KIS - Klant InformatieSysteem. Hier kunnen de telefoonmedewerkers de gegevens van de klant inzien

KLIK – Klasse In Kwaliteit (het model met 9 verbetergebieden om continu aan kwaliteitsverbeteringen te kunnen werken)

KNIP – Kortwieken Negatieve Invloeden Productieproces (een project dat de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende stappen in het giroproces moest terugdringen. Een fout of vertraging in het ene onderdeel mocht niet langer tot stilvallen van het geheel leiden)

KOB - Kleinschalige Ontwikkeling Betaaldiensten (manier om snel kleine verbeteringen in het betaalsysteem aan te brengen - zonder de gehele projectmethode te moeten hanteren)

KOM - Klantenservice Op Maat Programma (onderdeel van Productie Innovatievan OBV)

KO&O - afdeling?

KPE - Klankbord ProcesEigenaren (binnen OBV)

KPI – Key Performance Indicator (systeem waarbij de te behalen resultaten zo meetbaar mogelijk werden vastgesteld aan het begin van het jaar, waarna aan het einde van het jaar gemeten werd of de medewerker de doelstellingen gehaald had. Bij het management was dit verbonden aan een bonus)

KPL - Systeem ?

KS - (afdeling) KlantenService

KVB - (project, later systeem) KasVoorraadBeheer (via dit systeem kon de beheerder van een giromaat geld bestellen; het systeem gaf een besteladvies obv 13-weeks gemiddelde opnames)

KVRS - Klachten en Verschillen Registratie Systeem

LGI - Leadgeneratie Inbound (Het afhandelen van verkoopkansen bij de Telefoonbank en dan vooral op de klantenservice Hypotheken - bij inkomend telefoonverkeer)

LGO -  Leadgeneratie Outbound (idem voor warm en koud bellen naar buiten toe)

LN - (afdeling binnen OBV) Lokaal Netwerk

LTB - Logistieke ToegangsBeveiliging

Lw - Kantoor Leeuwarden

Mango  - Nietszeggende projectnaam om geheimhouding van het toenmalige Chipper-project te waarborgen

Mb - (afdeling) MiddelenBeheer

MBS – Migratie Boekings Systeem (het project dat de kern van het boekingssysteem moest vervangen, opvolger van PI)

MC - (afdeling binnen PdP) Mailingcentrum (op industrieterrein Hemrik in Leeuwarden)

MGB - MetaGegevens Beheer (beheren van de gegevens over de gegevens)

MIDAS - Project ?

MIM taken - Management Informatie Medewerker

Mips - Million Instructions Per Second (maataanduiding voor de snelheid en kracht van een computersysteem). Zie ook RPP´s

MJP - Meer Jaren Planning

Mk - Marketing (bestond bij elke productgroep, zoals Sparen, Hypotheken, Betalen en dergelijke)

MM - (afdeling binnen PdP) MultiMedia

MOD - Melding Onregelmatige Diensten

MODISO – Project  Modernisering Systeemontwikkeling (Gericht op het professionalisering van de IT systeemontwikkeling)

MOG - (afdeling binnen OBV) Management Ondersteunende Groep

MOOI - project?

MOT - (afdeling binnen OBV) Management Ondersteunende Taken

MS1 - MigratieStap 1 (eerste stap binnen project PI) 

MSO - Master Security Officer

MSP - (afdeling binnen OBV) Management of Service Provision

M&T - (afdeling) Methoden en Technieken

MTK - (afdeling) Methoden, Technieken en Kwaliteit. Opvolger van de afdeling M&T, maar nu uitsluitend gericht op IT-functie)

MTP – Middellange Termijn Plan (budgetoverzicht voor de komende vijf jaar)

MVB - Mechanische VoorBereiding, deze afdeling sorteerde alle opdrachtsoorten St, Ov, Vz, Ac, Ic Ch, Gb, Kc, (ponskaarten) en ook de zogenaamde 80-kolomskaarten

Mw - Medewerker

NAW - Naam, Adres, Woonplaatsgegevens. De 'burgelijke stand' gegevens.

NBC - Nationaal Betalingscircuit (uitwisseling van betaalgegevens tussen het girosysteem en het systeem van de banken) 

Nbw - afdeling Nabewerking

NCC - (Breda) - Netwerk Computer Centrum

NCK - (systeem) Nieuw CK

NCT - Netwerk van Controle Totalen 

NHS - (systeem) Nieuw Hypotheken Systeem

NIB - Netwerk Infra Beveiliging

NIM – Nieuwe InvoerMethodieken (Project om ponskaarten te vervangen door optisch leesbare formulieren)

NIODA-toets - ??

NMU - Netto MensUren (rekeneenheid)

NNC - Dit staat voor Naam en Nummer Controle van diverse opdrachten. NNC werd gedaan oa. op de afdeling OC

NNCvB – Naam Nummer Controle vóór Boeken (verandering van het NNC-proces waarbij vóór de boekingsgangen gecontroleerd wordt of naam van de rekeninghouder overeenkomt met het rekeningnummer)

NPS - Nieuw Passen Systeem

NSO - (afdeling binnen OBV) Netwerk en SysteemOndersteuning (ook: systeemOnderhoud)

O&Bi - (afdeling) Organisatie en Bestuurlijke informatie

O&V - Ontvangst en Verzending, deze afdeling ontving de giro-enveloppen, haalde opdrachten eruit voor behandeling (bij MVB) en hier werden ook de afrekeningen voor de rekeninghouders verzonden naar de posterijen.

OBV – Operations BetalingsVerkeer (ook wel de girofabriek genoemd)

OC - (afdeling) OpdrachtenControle (vroeger RC)

OCI - overleg ?

OI - (afdeling) Onrechtmatige Inningen. Genummer 1, 2 en 3. Onderafdelingen van FP&S

OID - Onregelmatigheden In Dienstverlening OBV

Okido - Ons Kort Informatief Doorlopend Overleg (de vergaderreeks)

OLA - Optisch leesbare Accept (opvolger van de acceptgirokaart - nu een slap formulier)

OMS - Object Management Systeem (logisch onderdeel van een informatiesysteem waarbinnen gegevens worden beheerd)

OPC/A - Operations Process Control / Advanced. Een geautomatiseerd systeem voor productiebesturing op IBM mainframes.toepassing

OPCA/JSS - ??

ORKA - (project) Ontwikkeling Rekeningen- en KlantenAdministratie. Circa 1993/4

ORTS - Online Realtime Transaction System?

OTC - Opleidings en TrainingsCentrum (opleidingencntrum van de voormalige NMB-bank)

OV - OVerschrijving (een van de afkortingen op de dagafschriften)

OV-rekening - Binnen Kantoor Sparen de Onoplosbare Verschillen rekening. Hierop werden ontvangen bedragen geboekt waar na lang zoeken geen bestemming voor kon worden gevonden en bedragen die ten laste van het resultaat moesten worden gebracht (schadevergoedingen, verlies ten gevolge van dubbele en/of frauduleuze uitbetalingen

OVO - OBV Veranderingen Overleg

OVT - (afdeling) Opleiding, Vorming en Training (onderdeel van Pz p personeelszaken)

PA - (binnen afdeling P&O) Personeelsadviseur

PAL – PersoneelsAdviesLijn (telefonisch advies over hypotheken voor medewerkers)

PAO - Permanente Acceptatie Omgeving. Een omgeving waar voor iedere functionaliteit één of meer testgevallen aanwezig waren. Een Functioneel beheerder controleerde met behulp van de PAO-omgeving of de door een project aangebrachte wijzigingen in die PAO-omgeving conform het Functioneel ontwerp waren. Bij akkoord volgde approval

PBG – ProjectBegeleidingsGroep (groep van mensen rondom opdrachtgever van een project die de opdrachtgever ondersteunen bij de besluitvorming over het project)

PBI - (project) ProbleemBeheer ICN

PBM – PostbankMethodologie (bedrijfskundige aanpak van veranderprojecten)

P&C - (afdeling) Planning en Control

PcA - ProcesAdviseur (binnen OBV)

PcC - ProcesCoordinator (binnen OBV)

PcE - ProcesEigenaar (binnen OBV)

PCGD – PostCheque- en GiroDienst

PDP - Postbank Divisie Particulieren

PenBv - Particulieren en Betalingsverkeer. Directoraat. Later ook wel PP (Postbank Particulieren) en PDP (Postbank Divisie Particulieren) genoemd

PGB – Productie GiroBescheiden (drukken van overschrijvingsboekjes)

PgMr - ProgrammaManager

PI – Produktie-innovatie (het project dat de kern van het boekingssysteem moest vervangen)

Pid - (afdeling) Personeelsinformatiedienst. Onderafdeling van SZ - Sociale Zaken (1982)

PiekFijn – Perfect in één keer (en da’s pas fijn) (verbeterprogramma – vorm van ideeënbus)

PIM - Party Information Management (Klantgegevensbeheer)

PIN – Persoonlijk IdentificatieNummer (de viercijferige code die je intoetst als je betaalt met je giropas of geld uit een giromaat haalt)

PIT – Project Informatie en Tijdregistratie (Tijdverantwoording voor projectwerkzaamheden)

PL - (afdeling) Personeelsvoorziening en loopbaanontwikkeling. Onderafdeling van SZ - Sociale Zaken (1982)

PL - Persoonlijk Lening

PL - Projectleider

PL/1 – Programming Language 1 (oude computertaal van IBM die niet meer onderhouden of onderwezen wordt)

Plaisir - Project Laatste Alarmcontroles Inrichting Signalering Interne Rekeningen

PLAK – Postbank Leeuw Acties, Kortlopend (een project dat uit moest zoeken of dePostbank een spaaractie zoals Airmiles van de ABN AMRO of een spaaractie met zegeltjes plakken moest invoeren)

PLV HDR ED - PLaatsvervangend HoofdDirecteuR Externe Betrekkingen

PM - afdeling Productmanagement

Pme - (afdeling) Psychologie, maatschappelijk werk en ergonomie. Onderafdeling van SZ - Sociale Zaken (1982)

PMS - Product model Sparen. Een geautomatiseerd instrument om productkenmerken van spaarvormen te beheren. De gedachte hierbij was was om via het PMS sneller nieuwe spaarproducten op de markt te kunnen zetten.

PMS  - (afdeling binnen OBV) Print & Mail Service

POI - Probleem Overleg ICN

POP - Persoonlijk OntwikkelingsPlan (op de individuele medewerker gericht plan voor extra scholing en ontwikkeling)

POP - Probleem Oplossings Procedure algemeen (binnen OBV)

POS- (afdeling binnen OBV) Produktie OnderSteuning

POV - Periodieke overschrijving

PP - Postbank Particulieren

PRB - (afdeling binnen OBV) Produktie- en RelatieBeheer

Prod - Productieafdeling

PROMIS - PROces, Measurement and Information System. Systeem voor proces controle en management informatie bij kaarttransacties.

PSA - (binnen afdeling P&O) Personeelsadministratie

Psd/ARP - Personeelsdienst / arbeidsvoorwaarden personeel

PV - Postbank Verzekeren

PvA - Plan van Aanpak

PVO - PersoneelsVertegenwoordigend Overleg

QA - Quality Assurance

RACF - Resource Access Control Facility. Een databeveiligingsysteem voor IBM mainframe

RAK – Realtime AuthorisatieKern (centraal gedeelte van de computersystemen waarmee het mogelijk is om direct over te boeken – zonder op de nachtelijke boekingsgangen te wachten)

RAP - Renovatie Administratieve Processen (project om in korte tijd de productieafdeling van Sparen opnieuw in te richten)

Ras/Bs - Afdeling Rijksambtenarensparen / Bedrijfssparen

Rb - Binnen Kantoor Sparen de afdeling Rekeningenbeheer. De hoofdafdeling waarbinnen ten gevolge van het project O&I (Organisatie en Informatie) Sparen alle spaarproductafdelingen werden ondergebracht. Streven was een kanteling van productgewijze administratie naar klantgewijze administratie. (maar zie ook PMS)

RC - afdeling RekeningCourant (later OC)

Rc - Binnen Kantoor Sparen (de Rijkspostspaarbank na de inbedding in de Postbank) de afdeling Rentecertificaten

RCP -  (binnen CND, afdeling) Requirements, Capacityen Planning

RDC - (afdeling binnen OBV) Rapid Development Center)

Rea - Realisatiefase (laatste fase van project)(Zie ook BO, FO en TO)

Ref - Referendaris (functie die je kreeg na Burc) of aRef (adjunct referendaris). Salarisschaal 9, 10 (aRef) of 11 (Ref). Naast de toevoeging Bd bestond ook de toevoeging Ad (administratieve diensten). De toevoegingen betekenden in salaris weinig of niets, maar men ontleende er wel een hogere status aan. PTT rang. Zie ook SCH, EMP, HEMP, BURC en ISP

REG 13/14 - (afdeling binnen Girokantoor Leeuwarden) Registratie (In dit geval 13/14. Dat staat voor de gironummers 1.300.000 tot 1.4000.000. In een dergelijke afdeling werden alle handelingen verricht die voor de administratie van een girorekening nodig waren)

RFI - Request For Information (verzoek om informatie)

RFP - Request For Proposal  (verzoek om een voorstel - voor een systeem - te doen)

RGB - (afdeling) RelatieGegevensBeheer

RICM - (project) Redesign ICN Change Management

RISK – Redesign en Implementatie van Systemen voor Krediet- en betaalproducten

RNBS - Romp Nieuw BoekingsSysteem (hart van het nieuwe boekingssysteen, dwz zonder de invoer en uitvoerprocessen)

RPP's - Relative Processing Power. Een aanduiding voor de prestaties van een IBM mainframe. 1 RPP was de power van een 370-148 computer. Alle later uitgebrachte systemen werden aan deze waarde gerelateerd. De voorganger van deze aanduiding heette MIPS.

RPS – RijksPostSpaarbank

RPS 10 - Contante uitbetaling van een spaarrekening na telefonisch accoord van Rijkspostspaarbank aan het postkantoor. Genoemd naar het nummer van het formuliertje dat het postkantoor gebruikte.

RRB – (afdeling) Relatiegegevens- en Rekeningenbeheer (‘burgelijke stand’ van de Postbank, gevestigd in Leeuwarden) - Elke productadministratie had zijn eigen relatiebeheerfunctie i.p.v. één centrale. Dat laatste was politiek niet bespreekbaar. Typerend was ook dat een klant op een adreswijzigingsformulier (een onding met een raar fomaat met flappen aan de zijkant) zelf al zijn (spaar-)rekeningen moest invullen en het formulier vervolgens intern per administratie werd gekopieerd en verwerkt.

RSF - Risico Fact Sheet

RSP - Relatieve Salaris Positie (het maandsalaris van de werknemer, uitgedrukt in een percentage van het maximum van de salarisschaal bij normaal functioneren (100%))

RUR's - Richtlijnen, Uitgangspunten en Regelgeving

RVB - (afdeling binnen OBV) Realisatie Veranderingen Betalingsverkeer (ook: Raad van Bestuur)

SAGO - project? (selectieve Acceptatie)

S&B - (afdeling) Systeem en Beheer

SBB - SpoedBetaling Bank

SCH - Schrijver (1 of 2, respectievelijk salarisschaal 1 of 2) Kantoor Sparen. Naast de toevoeging Bd bestond ook de toevoeging Ad (administratieve diensten). De toevoegingen betekenden in salaris weinig of niets, maar men ontleende er wel een hogere status aan. Zie ook EMP, HEMP, BURC, REF en ISP

SCHACHT – SCHoon ACHTerkant (project om gegevensstromen rondom de callcenterautomatisering te structureren)

SCM - Software Configuration Management

SCP - Service Control en Planning

SCPC - Service & ComputerCentrum (het computercentrum in Leeuwarden)

SIM - Strategische InvesteringsMethodiek

SIM - (afdeling) Systeemprogrammering IBM Mainframes

SIP – Stuurgroep InformaticaPlanning (een commissie die projectvoorstellen op het gebied van IT moest beoordelen)

SenP - (afdeling) Systemen en Productie

SLA - Service Level Agreement. Onderlinge afspraken tussen afdelingen.

SM - (afdeling binnen OBV) ServiceManagement

SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Algemene eisen aan allerlei voorstellen. Vaak gebruikt om ongewenste voorstellen een vroege dood te laten sterven.

SO - SysteemOntwikkeling (afdeling van automatiseerders)

SOBF - (afdeling binnen OBV) SysteemOntwikkeling BasisFuncties

SOS - (afdeling binnen OBV) SysteemOnderSteuning

Spd/Spm/CE - Spaardiensten/Spaarmarkt/Centrale Eenheid

Spd - Binnen Kantoor Sparen (zie Rc) de afdeling Spaardeposito's

SPIC - project ?

STAC - Stortingsacceptgirokaart (later STAG)

STAG - Stortingsacceptgirokaart (eerder STAC)

STOV - Stortingsoverschrijvingskaart

STS - SalarisToekenningsSystematiek (regelgeving mbt de salarisverhogingen)

Syst - Systemen (de automatiseringsafdeling)

TAC - Transactie Autenticiteitscode

TAN – TransactieAcceptatieNummer (Nummer waarmee elke transactie in Girotel of bij internetbankieren wordt beveiligd)

TB - (afdeling) Telefoonbank

TBB – Tarifering Binnenlands Betalingsverkeer (computersysteem)

TBV's - Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

TCO - Technisch Change Overleg

TD - Afdeling binnen Kantoor Sparen: Termijndeposito's

TDO - Technisch DetailOntwerp (onderdeel van een project)

TEMPO - project? (opvolger van MOOI)

TG - Twynstra Gudde (zeer aanwezig extern adviesbureau)

TGKIO - Tijd, Geld, Kwaliteit, informatie, Organisatie. Aspectenw aarop gelet moet worden bij een project (volgens TG)

TI-95 - (project) Technische Infrastructuur 1995 (aanbrengen van wijzigingen in de techniek binnen OBV)

TIP - Technisch Invoer Proces (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

TipTop - Project? (Daarnaast: als er in Arnhem moest worden overgewerkt, werden er broodjes besteld bij TipTop ;-)

TITO – Today In Today Out (vandaag binnen, vandaag klaar)

TO - Technisch Ontwerp - onderdeel van een project (zowel een fase als het eindproduct) waarin de technische inrichting van een (IT-)systeem waren beschreven. Zie BO, FO en Rea

TOF - Technisch, Operationeel en Functioneel Beheer 

TOPF - Opvolger van TOF met PAO-beheerder erbij. Wanneer een project een wijziging in een van de systemen moest aanbrengen dan werd eerst altijd een intake bij TO(P)F gehouden. Alleen als aan de requirements van de TOPF-beheerders was voldaan, kon een wijziging in productie worden genomen.

TOP / CRS - afdeling ?

TOSCA - (project) Toekomstvast Systeem Call Agents (het customer relationship management systeem van Telefoonbank)

TPO - Tri Partite Overleg tussen mail, database en marketing om een mailing op te starten

TRACE – TRAnsaction Control and Encoding machine (sorteer- en codeermachine)

TSO - Time Sharing Option. Een systeem voor het online werken op IBM mainfreames, waarbij de beschikbare tijd onder de gebruikers werd verdeeld

TUP - Technisch Uitvoer Proces (onderdeel van systeemontwikkelingsproject)

TUO-centrum - (afdeling binnen OBV) Test-, Ontwikkel- en Uitwijkcentrum

TVW - TijdVerantWoording. Moderne prikklok

Tz - (afdeling) Technische Zaken

Tz/Rv/Ah - (afdeling) Technische Zaken/Restauratieve Voorzieningen/Arnhem

UbMr - UitbestedingsManager (binnen OBV)

Upg / MC2 - ??

UIT - (afdeling binnen OBV) Uitbesteding

VAK-werk – Volhouden, Afmaken en Kwaliteit (Cultuurstatement binnen Operations Betalingsverkeer)

VAMP - (project) Verbeteren Availability Management Proces (binnen OBV)

VANG - (project) Verstrekking enAanmaak Nieuwe Giroboekjes: Project dat rond 1995-1996 de automatische (her-)verstrekking van Postbank overschrijvingsformulieren op nieuwe aanmaak-apparatuur realiseerde (OBV/RVB)

Vbw - afdeling Voorbewerking

VIP - (project) Verbeteren ICN Probleembeheer

VIP - (project) Verbeteren Image Processing. Onderdeel van RRB. HOI was hier onderdeel van

VIP - (project) in 2010- 2012 ook een programma bij ING: Veilig Internetbankier Programma

VKL – Voorbereidende Kaderopleiding Leidinggevenden (ook wel: Kursus)

VPSZ - Voorschriften PerSonele Zaken? 5 delen in ringband. Elke week kwam er een update. In de VPSZ was alles geregeld, zelfs de grootste uitzondering. Bijvoorbeeld dat indien de verwarming niet toereikend was de beambte zelf kolen cq briketten van huis mee moest nemen.

VRS - Voice Respons Systeem

VZ - VerZamelgiro (een van de afkortingen op de dagafschriften)

WAK – WaardeKamer (plek binnen Postkantoor waar de waardevolle spullen worden bewaard)

WGO - (binnen afdeling P&O) Werkgelegenheidsontwikkeling

WICOB - (project) Werkgroep Inrichting Computercentrum Operations Betalen

WPA - WerkPlekAutomatisering. Van voor de tijd dat ieder bureau een PC had.

Y2K – Year 2000 (project om de millenniumwissel soepel te laten verlopen – K staat voor kilo: duizend)

ZIB - (afdeling binnen OBV) Zakelijk en Internationaal Betalingsverkeer

ZPS - (afdeling binnen OBV) Zakelijke Postbank Systemen

ZRS - Zakelijke Relaties Systeem (computersysteem)

ZTG - Zelfstandige TaakGroepen. Indeling in teams zonder leidinggevende

17-proef - Elk Rijkspostspaarbank-rekeningnummer (dat wil zeggen: elk spaarproduct behalve de verschillende girospaarvormen) begon met een letter. Er waren 10 letters in gebruik. De letter was een code voor de restwaarde als het rekeningnummer door 17 werd gedeeld. Dit om invoerfouten van het rekeningnummer te voorkomen. Vergelijkbaar met de 11-proef die de andere banken op al hun rekeningnummers uitvoeren.